Modularność opisuje rozkładalność obiektu nowych mediów na składowe, ich równowartość i nie grożącą utracie tożsamości modyfikowalność. Modularność da się opisać za pomocą pojęcia z teorii chaosu. Obiekty nowych mediów są fraktalne, o tyle, o ile ich części przechowują informacje o całości. Modularność należy powiązać z pomiarem ilościowym i kwantyfikacją. Rzeczywistość cyfrowa jest mierzalna i mierzy się ją według modułów.

Transkodowanie to występowanie danych pod wieloma postaciami. Transkodowanie to uniwersalność interpretowalności danych przez urządzenia i programy. Transkodowanie to wielość potencjalnych "przeszczepień". Życie w szczepkach. "Transkodowanie jest jedną z zasad przyszłej teorii oprogramowania".
Reprezentacja numeryczna i wariacyjność. Postać cyfrowa, dwójkowa, wyboru. Prawopodobieństwa dwuwyborów, szeregi binarne. Możliwość permutowania, składania i rozkładania. Tworzenie wariacji. Wydaje się, że bez pojęcia "bazy danych", znaczenie pozostanie nie wyjaśnione. Bazy danych są zasobem, z którego tworzone są syntagmy. Różnice (antagonizmy, paradoksy) pomiędzy równoczesnością syntagm wynikają z wariacyjności. "Obiekt nowych mediów istnieje najczęściej w wielu wersjach, a nie w powtarzalnych kopiach"
Automatyzacja jest tym, co czerpiemy z postępu w pozytywnym i negatywnym zakresie. Automaty zastępują człowieka w niektórych funkcjach, udostępniając nowe możliwości, a niektóre ukrywając. Automatyzacja na wysokim poziomie polega na dostrajaniu obiektu do potrzeb użytkownika "w locie". Automatyzacja niskiego poziomu doświadczana jest poprzez maszyny (generatory) do wytwarzania czegoś, na przykład, witryn www.